Look For Whateva

tisdag 15 december 2009

Hjälp ditt Företag

I had a good day, went to uni and came home quickly it was nice to se everyone again, Bojo wasnt there so that was a bummer;s Anyways I have not alot to say actually , I spoke to my mum for over n hour on SkYPE, I love skype its soo good. I love my mum she is hilarious, she is the classiest person Ive ever met but at the same time when she's talking to me she is so funny and relaxed. I think its important to have  a good relationship with your parents, . Islam is very keen on keeping a good relationship with your parents, to respect and obey ( mostly):P.I must say I'm blessed to have a father and a mother that really cares about me ;)

Hjälp ditt företag :
Hur får man starta eget bidrag för ditt förtag?
Du ansöker om det genom att beskriva din affärsidé för ditt företag och lämna beskrivningen till arbetsförmedlingen, som med hjälp av ekonomiskt sakkunniga konsulter tar ställning till om du har förutsättningar för att bedriva verksamheten och om övriga villkor är uppfyllda.

Hur länge får man starta eget bidrag?
Stöd lämnas normalt under högst sex månader. Förlängning kan endast göras på grund av sjukdom eller att myndighetstillstånd, som behövs för verksamheten, blivit försenat.

Hur mycket får man i starta eget bidrag?
Den som är berättigad till ersättning från arbetslöshetskassa får aktivitetsstöd motsvarande arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kronor per dag för heltid. Den som inte uppfyller villkoren för ersättning från arbetslöshetskassa får aktivitetstöd med 223 kronor per dag.

-----------------------------------------------------------------------------
Hemligt Tips

Det är inte svårt att få starta eget bidrag om du kan visa:
  • En bra affärsplan


  • En övertygande marknadsplan


  • Andra tankar som visar att du är rätt person att få bidraget.

  •  Källa http://www.starta-eget-bidrag.se/

    1 kommentar: